Święto Drzewa

Zgłoszenie do udziału
Święto Drzewa

  Dane placówki oświatowej / samorządu / organizacji / instytucji / osoby
nazwa
ulica, numer 
miejscowość    
kod pocztowy
gmina    
województwo    
telefon, fax
e-mail
ilość drzew i krzewów jaką Państwo posadzą
ilość uczestników
( proszę podać liczbę)
jakie osoby, organizacje, instytucje zaproszą Państwo do udziału?
nadleśnictwo, z którym Państwo współpracują lub podejmą współpracę
od kiedy biorą Państwo udział w Święcie Drzewa?
inne informacje o działaniach
  Dane osoby kontaktowej
imię
nazwisko
telefon, fax
e-mail


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym formularzu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice. KRS: 0000120069.

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji programu Święto Drzewa oraz wysyłki informacji na temat działań prowadzonych przez Klub Gaja na podstawie udzielonej przeze mnie dobrowolnej zgody.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez Klub Gaja lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody przez mnie jest dobrowolne.

4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.