wśród pól Święto Drzewa
Zgłoszenie do udziału
Święto Drzewa - wśród pól
  Dane placówki oświatowej / samorządu / organizacji / instytucji / osoby
nazwa
ulica, numer 
miejscowość    
kod pocztowy
gmina    
województwo    
telefon, fax
e-mail
ilość drzew i krzewów jaką Państwo posadzą
ilość uczestników
( proszę podać liczbę)
jakie osoby, organizacje, instytucje zaproszą Państwo do udziału?
nadleśnictwo, z którym Państwo współpracują lub podejmą współpracę
od kiedy biorą Państwo udział w Święcie Drzewa?
inne informacje o działaniach
  Dane osoby kontaktowej
imię
nazwisko
telefon, fax
e-mail
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice w celu realizacji programu Święto Drzewa
oraz informowania o działaniach statutowych Klubu Gaja.
Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej